EASYNEWS

Projekt

EASYNEWS

FUB Stockholm är med i ännu ett spännande EU-projekt! Det är projektet Easynews som administreras av en spansk organisation utanför Alicante och som ska pågå i två år. Vi är en av totalt 6 deltagande organisationer från 5 olika länder.

Tidningar och nyheter på webben är svårt att läsa och förstå för många med IF. Detta beror på att nyhetsinformationen ofta innehåller svåra begrepp och formuleringar som gör att texten kan kännas abstrakt och komplex. Detta bidrar till känsla av utanförskap och isolering.

Projektet Easynews har som ambition att göra nyhetsinformation mer tillgängligt för personer med IF.

Syftet med projektet är att tillförsäkra att fler kan ta del av nyheter och media. Målsättningen är att uppmuntra fler till att ta del av nyheter genom att tillhandahålla verktyg som gör texten mer lättläst och lättförståelig, till exempel genom att förstärka texten med symboler och bilder. Kanske till och med filmer.

Genom att öka förståelsen för nyhetsflödet och få fler att ta del av nyheter ökar delaktigheten i samhället och även den individuella självkänslan och självständigheten.

Ansvariga för projektet I FUB Stockholm är Stefan Fagerström och Erik Edlund.

easynews-hemsida.jpg

Film - Easynews

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login