STÖD FUB

Stort tack för att du vill stödja vårt arbete

Stort tack för att du vill stödja vårt arbete

För att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska fortsätta synas och höras. Vi vill att fler ska vara medborgare och medskapare i vårt samhälle. Vi vill att fler ska få ett gott liv. Ett av de bästa sätten att stödja vårt arbete är att bli medlem, oavsett om du sedan vill vara aktiv eller inte. Bli medlem i FUB – klicka här.

FUB:s långsiktiga mål är att personer smed intellektuell funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och samma möjligheter till delaktighet i samhället och självbestämmande som andra utan intellektuell funktionsnedsättning har. Som grund för våra långsiktiga mål har vi FN:s konvention om rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Du som vill stödja oss kan swisha din gåva till FUB Stockholm till 123 221 02 68. Har du inte Swish eller hellre vill göra en insättning kan du göra det via FUB Stockholms Plusgiro eller Bankgiro.

PlusGiro för gåvor: 25 19 58 - 5
Bankgiro för gåvor: 611-2411

Image

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login