PROJEKT

FUB Stockholms samtliga projekt

This image for Image Layouts addon

Pågående projekt
EASYNEWS

Syftet med projektet är att tillförsäkra att fler kan ta del av nyheter och media. Målsättningen är att uppmuntra fler till att ta del av nyheter genom att tillhandahålla verktyg som gör texten mer lättläst och lättförståelig.
Läs mer här
This image for Image Layouts addon

Avslutat projekt
JAG KAN CYKLA

Projektet är initierat av FUB Stockholm och finansierat av Arvsfonden. Vi vill med rörelseglädje erbjuda möjligheten till att lära sig cykla tvåhjuling och att få uppleva frihetskänslan av att susa fram på cykel.
Läs mer här
This image for Image Layouts addon

Avslutat projekt
DIGIKOG

FUB Stockholm var samarbetspart i Begripsams projekt "DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster". Projektet syftar till att utveckla metoder för att inplementera en ny ISO-standard och en viktig del handlar om att öka kännedomen om standarden samt ta fram verktyg för att använda den.
This image for Image Layouts addon

Avslutat projekt
JAG KAN PÅVERKA

Vi fick bidrag från MUCF för att arbeta med att öka valdeltagandet i val till riksdag, kommun och landsting år 2018. Detta gjordes genom en kampanj i sociala medier, via uppsökande verksamheter samt övningsröstning.
Läs mer här
This image for Image Layouts addon

Avslutat projekt
LIGHTS ON RIGHTS!

FUB Stockholm medverkade i ett spännande EU-projekt som syftade till att lyfta vilka rättigheter personer med intellektuell funktionsnedsättning har samt att medvetandegöra dem.
Läs mer här
This image for Image Layouts addon

Avslutat projekt
ACCESS

FUB Stockholm var en samarbetspart i det Europeiska projektet ACCESS som syftade till att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning att komma ut på nätet i högre utsträckning.
Läs mer här
This image for Image Layouts addon

Avslutat projekt
BLAND KAKOR OCH MOLN

FUB Stockholm var samarbetspart i Medborgarskolans IT-projekt "Bland kakor och moln" som syftar till att äldre personer i Stockholm med funktionsnedsättningar ska få lära sig att använda digitala hjälpmedel som stöd i vardagen. Projektet var verksamt i tre år.

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login