JAG KAN PÅVERKA

Projekt - även kallat #jagskarösta

JAG KAN PÅVERKA

Vi fick bidrag från MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, för att under perioden den 1 februari 2018 till den 30 september 2018 arbeta med att öka valdeltagandet i val till riksdag, kommun och landsting år 2018. Detta gjordes genom en kampanj i sociala medier samt via uppsökande verksamhet samt övningsröstning. Den huvudsakliga målgruppen är medlemmar och övriga inom målgruppen intellektuell funktionsnedsättning. Projektet genomfördes i Stockholm stad.

FUB Stockholms sektion Inre Ringen bildade en valgrupp för att arbeta för att fler personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle rösta i valet till riksdag, landsting och kommun 2018. Valgruppen träffades fem gånger under våren och jobbade med planeringen av kampanjen #jag ska rösta. Gruppen diskuterade vilka frågor som var viktiga att lyfta i valet och arbetade med att ta fram ett talmanus med viktig information om demokrati och rösträtt.


Kampanjen
Det skapades en grupp på FUB Stockholms Facebooksida som fick heta #jagskarösta där viktig information om valet lades upp. Vi ville förmå personer att lägga upp en selfie i gruppen när de hade röstat. Alla som gjorde det skulle få den fina #jagharröstat-kepsen som vi tagit fram.

Kampanjen fick en bra start med ett inslag i SVT:s lokala nyheter där valgruppens medlemmar intervjuades om varför det är viktigt att informera personer med intellektuell funktionsnedsättning om valet och hur det går till att rösta.

Den fick också draghjälp av tidningen Unik.


Valinfo och provval
För många handlar det om att inte veta hur det går till att rösta, så valgruppen tyckte att det var en bra idé att genomföra provval. Från valnämnden i Stockholm fick vi allt material som behövdes – ett grönt valbås, en rösturna, valsedlar och kuvert.

Under tiden fram till valet besökte valgruppen sammanlagt 15 dagliga verksamheter och gruppbostäder i Stockholm, från Kista i norr till Skärholmen i söder. Sammanlagt har vi nått ut till omkring 200 personer.

Alla som ville fick prova på att ta valsedlar, stoppa i kuvert bakom den gröna valskärmen och bli avprickade i röstlängden. Vi berättade också var det finns bra information om de olika partierna, och om varför det är viktigt att använda sin rösträtt.


Skansendagen
Under FUB Stockholms medlemsdag på Skansen den 29 augusti deltog valgruppen för att låta dem som ville prova på att rösta. Sammanlagt lade 70 personer ner sina röster i valurnan.

Uppföljning
Vi har gjort återbesök på i princip alla verksamheter vi informerat om valet och delat ut #jagharröstat-kepsar till dem som röstat. Flera av dem hade röstat för första gången, och som ett resultat av att de deltagit i provvalet.


Vad har vi lärt oss?

  • Vi hade behövt längre tid för förberedelser, framförallt för att nå ut till de verksamheter vi ville informera.
  • Vi hade behövt vara fler för att kunna nå fler.
  • Vi gjorde en felbedömning när vi utgick från att alla har tillgång till Facebook.
  • Den här typen av information är viktig. Vi har blivit mycket väl mottagna och uppskattade av de verksamheter vi besökt.

 

Vad händer nu?
Även om projektet nu är avslutat kommer valgruppen att fortsätta jobba med EU-valet som sker i maj 2019. Detta sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

För mer information om projektet kontakta Mekki Karlsson via: mekki@fubstockholm.se

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login