RÅDGIVNING

Här kan du läsa om den rådgivning FUB Stockholm erbjuder

Rådgivning

FUB erbjuder dig som är medlem en kostnadsfri rådgivning. Du kan få information om lagar, rättigheter och olika stödinsatser som personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till.

Den som ber om stöd från FUB kan vara den enskilde eller en anhörig som förälder, syskon eller annan närstående.

Medlemsrådgivning

FUB Stockholm erbjuder rådgivning till föräldrar, syskon och andra anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kontakt med rådgivaren kan vara särskilt värdefullt för nyblivna föräldrar som just fått veta att de fått ett annorlunda barn. Medlemsrådgivaren kan även vara till god hjälp när familjen står inför förändringar i livet, börja i förskola, i skolan eller på korttidsboende. Eller förbereda sitt liv som vuxen och flytta hemifrån.

Rådgivaren är själv närstående till en person med intellektuell funktionsnedsättning. Rådgivaren behöver inte vara varken jurist eller socialarbetare men är en utbildad och erfaren medmänniska. Rådgivaren genomgår kontinuerligt uppföljande utbildningar inom FUB.

Medlemsrådgivaren har lämnat en skriftlig försäkran om tystnadsplikt.

Föreningens medlemsrådgivare:
Stefan Fagerström, tel: 0737 107 779 eller 600 16 74 (vardagar mellan kl. 09.00-16.00) eller mejl: stefan.fagerstrom@fubstockholm.se.

Juridisk rådgivning via Gatujuristerna

Nu erbjuds FUB Stockholms medlemmar juridiskt stöd via Gatujuristerna. Meddela oss ditt ärende eller fråga till juridik@fubstockholm.se så vidarebefodrar vi till Gatujuristerna. Sedan kontaktar de dig via mejl eller telefon senast inom en vecka.

Vilka är då Gatujuristerna?

Gatujuristerna är en ideell organisation av studenter från juristprogrammet vid Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. De bistår utsatta personer med gratis juridisk rådgivning. Gatujuristerna hjälper bland annat till med att förklara myndighetsbeslut, skuldfrågor och kontakt med myndigheter. De ställer särskilt upp som ombud i framför allt förvaltningsrättsliga rättegångar och erbjuder omfattande juridisk hjälp i särskilt invecklade och långvariga ärenden. Det Gatujuristerna gör allra mest är att hjälpa till att skriva överklaganden till förvaltningsrätten. Organisationen samarbetar med en rad advokatbyråer och andra organisationer. Om de inte kan hjälpa dig försöker de sätta dig i kontakt med rätt personer.

För mer information om Gatujuristerna, besök deras hemsida.

Obs! Gatujuristerna har sommarstängt 9 juni - 20 september.

Rättsombud

- Det räcker inte med att ha rätt, man måste få rätt också!

Ibland behöver man få hjälp för att få rätt. Det är inte lätt att kunna alla lagar och regler själv.

Därför finns FUB:s RÄTTSOMBUD. Rättsombudsmannen hjälper FUB:s medlemmar med frågor om lagar och rättigheter. Det kan gälla till exempel din rätt till bostad, personlig assistans, ledsagare eller daglig verksamhet.

FUB Stockholms rättsombud kan ge rådgivning och tips rörande LSS-ärenden, samt hjälpa till med att skriva brev och överklaganden.

Rättsombuden väljs av FUB och har tystnadsplikt.

Det kostar ingenting att få hjälp av FUB:s rättsombud.

Lista över FUB:s rättsombud

 

Stefan Fagerström

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login