STYRELSE

FUB Stockholms styrelse 2023/2024

Monica Lönnström Billgren

Ordförande
Monica.Billgren@redcross.se 
070-615 57 25

Henrik Karlsson

Vice ordförande
henrik.karlsson@sv.se
070-789 95 41

Eva Söderbärj

Ledamot
esoderbarj@gmail.com 
073-983 85 82

Marie-Therése Catalán Persson

Malin Tjernell Prioset

Ledamot
malin@advokattjernell.se 
073-350 32 00

Krister Ekberg

Ledamot
krister.ekberg@fub.se 
076-854 35 41

Kia Mundebo

Ledamot
kiamundebo@gmail.com
070-396 22 64

Conny Bergqvist

Ledamot
connybergqvist1@gmail.com 
076-709 33 32

Anette Edelsvärd

Ersättare
anette.edelsvard@gmail.com
070-548 06 26

Hans Finn

Ersättare
076-142 14 64

Stefan Fagerström

Adjungerad
stefan.fagerstrom@fubstockholm.se
073-710 77 79

Eva Stjernholm

Mekki Karlsson

Stefan Westerdahl

Valberedning

Gerd Söderlind

Valberedning

Anna Ekberg

Valberedning
This image for Image Layouts addon
FUB Stockholms styrelse april 2019.

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login