Här är FUB Stockholms Medlemsbrev inför julen 2018.

Missa inte heller reportaget från FUB-dansen med Barbados den 26 oktober som ligger uppe på hemsidan. 

Medlemsbrev december 2018