Funktionsrätt Stockholm stad och flera av dess medlemsorganisationer har gjort en skrivelse till Stockholms stad om stadens hantering av covid-19 rörande personer med funktionsnedsättning.

Vi föreningar som undertecknat denna skrivelse, oroas över Stockholms stads agerande rörande personer med olika funktionsnedsättningar under coronapandemin. Vi vill särskilt uppmärksamma staden på risken för smittspridning av covid-19 på LSS-boenden och vikten av att staden tar fram strategier och beredskap för att förhindra en utveckling likt den inom äldreomsorgen.

Läs skrivelsen här:
Skrivelse - Funktionsrätt Stockholm stad