Här finns länkar till information om Coronaviruset på lättläst, teckenspråk etc.

 

Riks FUB:
Här har FUB samlat information om det nya Coronaviruset och hur det påverkar personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Länk till Riks FUB

Inre Ringen och FUB:
Inre Ringen och FUB har gjort ett dokument med lättläst text och pictobilder om det nya Coronaviruset.
Länk till lättläst text och pictobilder

Myndigheten för delaktighet:
Här finns information om sjukdomen convid-19 och coronaviruset i tillgängligt format, bl.a. teckenspråk och lättläst.
Länk till tillgänglig information