Rådgivning

FUB erbjuder dig som är medlem en kostnadsfri rådgivning. Du kan få information om lagar, rättigheter och olika stödinsatser som personer med utvecklingsstörning har rätt till.

Den som ber om stöd från FUB kan vara den enskilde eller en anhörig som förälder, syskon eller annan närstående. Se vidare i rutan "Rådgivning" till vänster här intill.

 

Ella och Saviya

 
Besök Riksförbundets hemsida

Följ med vad som är aktuellt!

Ett lite enklare sätt!
Kontakt