Styrelse

Torbjörn Dacke
Ordförande
[ Epost ]

Eva Flygare Wallén
Ledamot
[ Epost ]

Monica Billgren
Ledamot
[ Epost ]

Eva Söderbärj
Ledamot
[ Epost ]

Erik Edlund
Ledamot
[ Epost ]

Solbritt Östergren
Ledamot
[ Epost ]

Bengt Lyngbäck
Ledamot
[ Epost ]

Mia Munkhammar
Ersättare
[ Epost ]

Malin Tjernell Prioset
Ersättare
[ Epost ]

Ella Bladh
Ordinarie revisor
[ Epost ]

Erling Södergren
Ordinarie revisor

Iren Åhlund
Valberedning
[ Epost ]

Organisation

FUB Stockholm ser som huvuduppgift att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Vi arbetar med intressepolitisk bevakning i samverkan med staden och andra funkionshinderorganisationer. Vår ambition är att försöka fånga upp medlemmars behov av nätverk, kunskap, sociala kontakter och träffpunkter. 

FUB Stockholm leds av en styrelse och en verksamhetschef. Det finns även ett arbetsutskott bestående av ordförande och viceordförande i FUB Stockholm, ordförande i Inre Ringen Stockholm samt verksamhetschefen. Till styrelsen är olika arbetsgrupper knutna som på styrelsens uppdrag arbetar med olika delar av verksamheten.

Styrelsen tillsätts av årsmötet. Vad vi ska koncentrera oss på anges i verksamhetsplanen varje år.

FUB Stockholm har också representanter i 19 av stadens funktionshinderråd. 

För att kontakta styrelse eller funktionshinderråd, se i vänster- och högerspalten. För kontakt med verksamhetschefen och kansliet, se under fliken "Kontakt".

 

Här kan du ladda ner kallelse till årsmöte 2018 samt FUB Stockholms årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 samt  verksamhetsplan för 2018. 

» Kallelse årsmöte 10 mars 2018


» Årsredovisning 2017 FUB Stockholm


» Verksamhetsberättelse 2017 FUB Stockholm och Inre Ringen Stockholm

» Verksamhetsplan 2018 FUB Stockholm och Inre Ringen Stockholm

» Stadgar för FUB Stockholm 2015

 P1010507

Styrelsen på konferens på Långholmen 25 maj 2014.


 

 
Besök Riksförbundets hemsida

Följ med vad som är aktuellt!

Ett lite enklare sätt!
Kontakt