Detta är FUB

FUB Stockholm är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är en av ca 150 lokalföreningar inom riksorganisationen FUB med totalt ca 26 000 medlemmar över hela Sverige.

Vi ordnar  
» Aktiviteter på fritiden för alla åldrar, ofta i samverkan med andra föreningar
» Studiecirklar i samarbete med studieförbund
» Medlemsmöten om olika aktuella ämnen
» Intressebevakning genom ledamöter från FUB och i samverkan med andra funktionshinderorganisationer i staden

Vårt mål är att
Personer med utvecklingsstörning ska kunna leva som andra och få stöd när det behövs.

Som medlem i FUB Stockholm får du
» Gemenskap med andra i samma situation
» Delta i våra möten, föreläsningar och aktiviteter
» Stöd och information
» Tillgång till rådgivning
» Två tidningar, Länet Runt och UNIK, samt regelbundna medlemsbrev

Om du har en utvecklingsstörning är du medlem i Klippan, som är en sektion inom FUB där medlemmar träffas och pratar om sina egna frågor, samt träffar nya vänner.

Medlemsavgiften för 2017 är 320 kronor för huvudmedlem (Den som får tidning och inbetalningskort). Övriga i familjen kan också bli medlemmar för 105 kronor per person. Enklast blir du medlem genom att klicka på den blå rutan på högersidan på vår hemsida, www.fubstockholm.se.

  
Fakta
» Ca 1300 medlemmar.
» Landets största FUB-lokalförening. Del av Läns-FUB och Riks-FUB
» Föreningen bildades 1952

                                  Krister och Anna i Grekland

 
Besök Riksförbundets hemsida

Följ med vad som är aktuellt!

Ett lite enklare sätt!
Kontakt