Du som har ett arbete är välkommen att delta i en intervjugrupp tillsammans med Misa Kompetens.

Intervjugruppen handlar om hur du upplever ditt arbete och vilket stöd du får.

Intervjupassen äger rum den 10 september klockan 13.30-16.00 samt klockan 16.30-19.00 i Misa AB:s lokaler vid Solna Strand. Man kan som deltagare vara med i högst en intervjugrupp.

Läs mer här:
Information Misa Kompetens