ACCESS

IT-Projekt

ACCESS

FUB Stockholm är en samarbetspart i det Europeiska projektet ACCESS där Slovenien, Ungern, England och Sverige ingår. Projektet finansieras av Erasmus+ och den ungerska organisationen Hand in Hand foundation är huvudman.


Projektets syfte
Vår värld blir mer och mer digital och saker man tidigare kunde göra analogt måste numera skötas nätet. En inskränkning som stänger många människor ute från att ta del av samhället.

Projektet syftar till att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning att komma ut på nätet i högre utsträckning. Detta görs genom framtagning av 3 studiematerial inom ”engelska”, ”kom igång med telefon/surfplatta” och ”internet- säkerhet”

FUB Stockholm ansvarar för att ta fram ”kom igång med telefon/surfplatta”.


Detta har hänt under året
Våren gick åt till att ta fram ett utkast på studiematerialet och utforma lektioner. Det var en stor träff i Budapest i maj där flera lärare från Sverige var med och provade materialet och anpassade kursplaner för våra skiftande förutsättningar inom EU.

  • Under hösten så arrangerade vi 3 pilotgrupper där elever för första gången fick ta del av materialen.
  • Våra grupper hade redan goda kunskaper i engelska så huvudfokus låg på internet säkerhet och kom igång med telefonen.
  • Totalt fick 17 personer prova materialet i Stockholm och lämna feedback och feedback har även samlats in från övriga samverkande länder.
  • I december sammanställs alla feedback och förslag på ändringar ska föras in i det producerade materialet för att omarbetas.


Under våren 2019 kommer materialet att testas på en mycket större grupp människor i Stockholmsområdet och kontakter kommer knytas med liknande projekt som finns i Sverige.

Image

Information

Här nedan kan du ladda ner PDF-filer som innehåller mer information om projektet ACCESS.

Få Vårt Medlemsbrev

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login